Trạch quái và mệnh quái

0
136
trạch quái và mệnh quái

Con người có thể chọn lựa nhà ở cho vừa ý, nhưng mệnh quái của người ấy thì cố định, không thể chọn lựa hay thay đổi được; vì vậy chỉ nên chọn nhà ở tương phối với mệnh quái.

Lý luận của phong thuỷ là lấy mệnh quái của người chủ gia đình (tức người cột trụ có nguồn thu nhập chính trong gia đình) làm chuẩn.

trạch quái và mệnh quái

Trong trường hợp mệnh quái và trạch quái không hợp nhau, bạn dùng cách chọn hướng cửa chính theo vị trí quái tương hợp với mệnh quái để hóa giải. Thí dụ như người có mệnh thuộc nhóm bốn quái Đông nếu ở trong căn nhà thuộc bốn quái Tầy thì nên chọn hướng cửa chính ở phương vị Chấn, Tốn, Ly hoặc Khảm. Còn người có mệnh thuộc nhóm bốn quái Tây nếu ở trong căn nhà thuộc bốn quái Đông thì nên chọn hướng cửa chính ở phương vị Đoài, Kiền, Khôn, hoặc Cấn.

Nóỉ một cách khác, giả sử trạch quái và mệnh quái không hợp nhau, người ta có thể dùng hướng cửa hợp với mệnh quái để mang lại sự tốt lành. Cửa là khí khẩu của nhà ở, nếu mở cửa chính ở phương cát đổi với mệnh người ở thì khí tốt lành được hấp thu vào nhà, tự nhiên sẽ có ảnh hưởng tốt đối với người ở trong nhà ấy.

Nói tóm lại, mệnh quái cần phải hợp với trạch quái, nếu không được thì có thể dùng hướng cửa chính phối hợp với mệnh quái; nếu cũng không được thì dùng hướng phòng, hướng cửa phòng, hướng đầu giường để phôi hợp với mệnh quái. Đây là phương pháp tìm cái tốt trong cái xấu.

Xin đơn cử một thí dụ: Ngôi nhà tọa Đoài hướng Chấn tức là Đoài trạch, thuộc bốn trạch Tây. Chủ nhà mệnh Tôn thuộc nhóm bốn quái Đông, nên không hợp với trạch quái.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN