Phong thủy của các phòng

0
367
PhongThuy

Xem xét hướng cửa thì thấy ở phương Kiền thuộc nhóm bốn quái Tây, cũng không hợp với mệnh quái của chủ nhà. Còn phòng ngủ ở hai phương Khôn và Đoài cũng trong nhóm bôn quái Tây, lại cũng không hợp mệnh.

PhongThuy

Quan sát bên trong phòng thì thấy đầu giường và hướng cửa phòng cũng thuộc nhóm bốn quái Tây. Theo lý luận phong thuỷ, căn nhà và cách thiết kế nội thất có ảnh hưởng rất xấu đối với chủ nhân. Do tọa hướng của căn nhà và hướng cửa chính của căn nhà không thể sửa đổi được, muôn cải sửa Phong Thủy chỉ có thể thay đổi cách cuộc bên trong nhà như sau:

Phòng ở hai phương Tốn và Ly; đầu giường đặt trong phương Tôn, cửa phòng thì mở d phương Khảm Chấn. Nhưng do trạch quái, hướng cửa chính đều không hợp với mệnh quái, các nhà Phong Thủy phái Bát Trạch cho rằng sự cải sửa này chỉ có thể mang lại bình an cho chủ nhà, nếu muôn nhân khẩu tài lộc đều vượng thì phải chọn căn nhà khác.

Cổ thư từng nói: “Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư” (có nghĩa là thứ nhất là mệnh, thứ hai là vận, thứ ba là phong thủy, thứ tư là tích công đức, và thứ năm là học hành). Năm nhân tố này là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới sự thành tựu trong cuộc dời của một người. Tuy rằng một người khi mới sinh ra thì vận mệnh đã được định rồi và rất khó thay đổi, nhưng nghiên cứu từ phương diện tích cực, chúng ta có thể thay đổi được phần nào nhờ vào phong thủy, hành vi và sự nỗ lực của chính chúng ta.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN