Lục hợp cát vị (phương vị lục hợp cát) Lục hợp là chỉ tổ hợp 6 vị trí tương hợp như dưới đây: Ngọ, Mùi Tị, Thân Thìn, Dậu Mão, Tuất Dần,...